Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog,1940-1945

Bibliografische gegevens

Auteur Beurskens, L.H.
Uitgave [Afdeeling Limburg K.N.V.B.] / Maastricht / 1947
Aantekeningen 82 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Limburg
Nummer bibliografie 5903