Olympische Spelen van 1928 ook in de kunst

Ons Amsterdam vol. 30 (1978), afl. 7-8 (juli-augustus), p. 215-218.

Bibliografische gegevens

Auteur Driessen, C.
Categorie Olympische Spelen Amsterdam 1928
Uitgave / /
Nummer bibliografie 312