[Olympische Spelen] 80. Het officiële standaardwerk van het Nederlandsch Olympisch Comité

Bibliografische gegevens

Auteur Huyskens, Pierre
Categorie Olympische Spelen 1980
Uitgave Wyss & Co / Zürich-Oberrieden / 1980
Aantekeningen dl. 1: Lake Placid 80. Essay-edition. 188 p. dl. 2: Pierre Huyskens, Mockba 80. Essay-edition. 196 p. dl. 3: Carlos de Veene en Anton Witkamp, Mockba Lake Placid 80. 324 p. Uitgegeven i.s.m. de Olympische Sport Bibliotheek te Amsterdam. Tekst in het Nederlands, Duits en Engels, 3 dln.
Nummer bibliografie 372