Officiële mededeelingen van den Nederlandschen Cricket Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Bureau van den Nederlandschen Cricket Bond / ’s-Gravenhage / 1943-1945
Aantekeningen In het cricketseizoen wekelijks, in de winter maandelijks. Voortzetting van Cricket. Voortgezet als Cricket.
Sport Cricket
Nummer bibliografie 6583