Officieele gids voor de Olympische spelen ter viering van de IXe Olympiade Amsterdam 1928

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Olympische Spelen Amsterdam 1928
Uitgave holdert & Co. [etc.] / z.p. [Amsterdam] / z.j. [1928]
Aantekeningen 306 p.,ill. Tekst in het Nederlands,Engels,Duits en Frans.
Nummer bibliografie 310