Officieele ctalogus van de internationale sport-,visscherij- en paardententoonstelling Scheveningen. Juni-October

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Rotterdam / 1892
Aantekeningen .
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5204