Officieel gedenkboek van de Spelen der IXe Olympiade Amsterdam 1928

Bibliografische gegevens

Auteur Rossem, G. van
Categorie Olympische Spelen Amsterdam 1928
Uitgave De Bussy / Amsterdam / 1930
Aantekeningen 1046 p., ill. Voorwoord: Baron Pierre de Coubertin, e.a.Ook een aparte editie in het Frans.
Nummer bibliografie 317