Officieel Club-Orgaan van de Utrechtsche Voetbalvereeniging “Voorwaarts”.

Jubileumnummer ter gelegenheid van het derde lustrum (1922),afl. 15 (decmber). [28] p.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon., U.V.V. Voorwaarts. Groen-Zwart
Uitgave / /
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Club Kampong
Nummer bibliografie 4896