Notitie accenten sportbeleid 1984 e.v.

Bibliografische gegevens

Auteur Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Uitgave Ministerie van WVC / Den Haag / 1983
Aantekeningen 32 p.
Nummer bibliografie 140