Nieuwsbrief zelfverdediging

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Stichting Kenau/Landelijk Steunpunt Zelfverdediging, later Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen / Amsterdam, Arnhem / 1991-2001
Aantekeningen 4 x per jaar. Samengegaan met Klare taal en voortgezet als Klare taal, nieuwsbrief zelfverdediging en weerbaarheid.
Sport Zelfverdediging
Nummer bibliografie 7150