Nieuwe verhoudingen in de sport. De toekomst van het nationaal sportbeleid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen

Bibliografische gegevens

Auteur Beckers, Th. en S. Serail
Uitgave Vakgroep Vrijetijdswetenschappen/IVA Katholieke Universiteit Brabant / Tilburg / 1991
Aantekeningen IV, 71 p., ill., lit.opgMet een korte historische schets van sportbeleid in de periodes 1945-1960,1960-1980 en 1980-1990,p. 38-46.
Nummer bibliografie 125