Nieuwe sportkroniek, De. Weekblad gewijd aan alle takken. Officieel orgaan van den S[oerabaiasche] V[oetbal] B[ond]

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave z.n. / Soerabaja / 1917-19?
Aantekeningen Na jaargang 2 tevens orgaan van de Nederlandsch- Indische Athletiek-Unie, vanaf jaargang 3 ook orgaan van de Algemeene Soerabajaasche Sport Vereeniging en van de Soerabajaasche Korfbal-Club. Weekblad.
Nummer bibliografie 1417