Nicole van en Ria Leyerweert (jub. comm.),Historisch overzicht, 1966-1991. Amstels Gymnastiek-Vereeniging

Bibliografische gegevens

Auteur Groeningen
Uitgave Amstels Gymnastiek Vereeniging / Amsterdam / 1991
Aantekeningen 28 p., ill.
Sport Golf
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3591