Neptunus 1900-1960. Herdenkingsnummer,uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de R.V. & A.V. Neptunus,opgericht 1 juni 1900

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: Van Leerdam / z.p. / z.j. [1960]
Aantekeningen 40 p., ill. Voetbal en atletiek.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5667