Nederlandse Sport Federatie 1959-1984. Analyse en perspectief van 25 jaar sportontwikkeling. Feiten en cijfers

Bibliografische gegevens

Auteur Woldendorp, J.D. en N.G. Vlot
Categorie Organisaties
Uitgave Nederlandse Sport Federatie / Arnhem / 1994
Aantekeningen 198 p., tab., ill. Bevat lijst van publicaties van de NSF.
Nummer bibliografie 417