Nederlandse Culturele Sportbond,Nederlandse Christelijke Sport Unie en Nederlands Olympisch Comité

Reactie op de Nota Sportbeleid van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Bibliografische gegevens

Auteur Nederlandse Sport Federatie, Nederlandse Katholieke Sportfederatie
Uitgave Nederlandse Sport Federatie [etc.] / z.p. [’s-Gravenhage] / 1974
Aantekeningen 10 p.
Nummer bibliografie 143