Nederland en de Nazi-spelen. Verslag van een onderzoek naar de houding van Nederlanders in het bijzonder afkomstig uit de sportwereld tegenover de Olympische spelen van 1936 in Berlijn

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Categorie Olympische Spelen 1936
Uitgave Doctoraalscriptie Geschiedenis, Vrije Universiteit / Amsterdam / 1986
Aantekeningen 132 p., lit.opg.
Nummer bibliografie 328