Natrappen, Tyson en ijshockey. Een sportfilosofische kijk op agressie en geweld in de sport

Bibliografische gegevens

Auteur Sluijs, E. van
Uitgave Doctoraalscriptie Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam / Amsterdam / 1999
Nummer bibliografie 190