Naar de ultieme voetbalbeleving

Pieter Breuker en Wio Joustra (red.), Sporthistorie. Tussen feit en mythe (Noordboek, z.p. [Leeuwarden], 2004), p. 89-100.

Bibliografische gegevens

Auteur Verkamman, Matty
Uitgave / /
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 903