N.V.- C.- en A.V. Quick Nijmegen 1988 10 april 1918. Eene herinnering aan het 30-jarig jubileum op 10,13 en 14 april 1918

Bibliografische gegevens

Auteur Smink, P.J.
Uitgave Druk: Schippers / Nijmegen / 1918
Aantekeningen 52 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Nijmegen
Club Quick Nijmegen
Nummer bibliografie 2479