MZV. Orgaan van de Medansche Zwemvereniging

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Druk: Varwekamp & Co. / Medan / 1934-1939
Aantekeningen Van dit kwartaalblad verschenen twintig nummers.
Sport Zwemmen
Nummer bibliografie 1474