Moderne sport en lichaamscultuur

Bibliografische gegevens

Auteur Doodkorte, J.J.
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave 2e geheel omgewerkte druk, R.K. Jongensweeshuis Tilburg/Veritas / Antwerpen / 1926
Aantekeningen Opvoedkundige brochurereeks 4. 67 p.
Nummer bibliografie 477