Migranten, minderheden en sport. Een vergelijking in de tijd

Marjolein ’t Hart, Jan Lucassen en Henk Schmal (red.),Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen (Stichting beheer IISG, SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen, Amsterdam, 1996), p. 169-185.

Bibliografische gegevens

Auteur Stokvis, Ruud
Uitgave / /
Nummer bibliografie 73