Mensen in de sport

Bibliografische gegevens

Auteur Liber, Jan
Categorie Sporters
Uitgave De Arbeiderspers / Amsterdam / 1962
Aantekeningen ABC 146. 146 p.
Nummer bibliografie 439