Mensbeelden achter bewegingsbeelden. Kinantropologische analyses vanuit het perspectief van de lichamelijke opvoeding

Bibliografische gegevens

Auteur Tamboer, J.W.I.
Uitgave 2e druk, De Vrieseborch / Haarlem / 1988
Aantekeningen Sportwetenschappelijke onderzoekingen 7. XII, 548 p. Met samenvatting in het Engels.Oorspronkelijke uitgave: Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1985.
Nummer bibliografie 187