Mens sana in corpore sano. De identiteit van de katholieke sportbeweging in Nederland 1845-1980

Bibliografische gegevens

Auteur Budel, Marc
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Doctoraalscriptie Nieuwste geschiedenis na 1870, Katholieke Universiteit Nijmegen / Nijmegen / 1988
Nummer bibliografie 471