Meningsvorming over sport in de periode 1919-1940. Een inventaris van standpunten over een nieuw maatschappelijk verschijnsel

Bibliografische gegevens

Auteur Vosseberg, D.A.
Uitgave Doctoraalscriptie Economische en sociale geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam / /
Aantekeningen [VIII], 116 p., lit.opg.
Nummer bibliografie 81