Meer dan negentig jaar hockey in Zwolle. “Een club der vrijage van de goede standen”

Zwols historisch tijdschrift vol. 11 (1994), afl. 1, p. 4-9.

Bibliografische gegevens

Auteur Veen, Willem van der
Uitgave / /
Sport Hockey
Plaatsnaam Zwolle
Nummer bibliografie 4736