Lustrum Blubber 1999. Rugby Club Delft 25 jaar uit het groene hout gesneden.

Blubber,cluborgaan van de Rugby Club Delft vol. 24 (1998/1999) , afl. 5 (24 april), 88 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Krebbers, Caspar, Felicie van Vree en Mark Kras (red.)
Uitgave / /
Sport Rugby
Plaatsnaam Delft
Nummer bibliografie 5160