Logboek

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Watersportvereniging “Brantas” / Soerabaja /
Aantekeningen vol. (1951) - vol. 5 (1956) Maandschrift. Dit blad werd voorafgegaan door een gestencilde uitgave
Sport Watersport
Nummer bibliografie 1472