Lijst van op damspelgebied gebruikelijke termen: Nederlands, Frans, Engels

Bibliografische gegevens

Auteur Moser, J.F. (samenst.)
Categorie Taalkunde, terminologie
Uitgave [Moser] / z.p. [Bussum] / z.j. [1976]
Aantekeningen 28 p.
Sport Dammen
Nummer bibliografie 574