Leidsche Studenten Roeivereeniging Njord.

Gedenkboek uitgegeven ter eere van het vijftig jarig bestaan der Vereeniging 1874-1924

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Leiden / 1924
Aantekeningen 64 p., ill.
Sport Watersport
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5535