Laseroms, Matheus Wilhelmus Theodorus

J. Bosmans, e.a. (red.comm.) Biografisch woordenboek van Nederland 5 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 2002). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 298-300.

Bibliografische gegevens

Auteur Brouwer, J.W.J.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Theo Laseroms
Nummer bibliografie 7439