Kroniek Olympische Spelen

Bibliografische gegevens

Auteur Annema, Poul e.a.
Categorie Nederlands Olympsch Comité
Uitgave Elsevier [etc.] / Amsterdam [etc.] / 1987
Aantekeningen Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Olympisch Comité. N.B. Bijgewerkte en herziene edities verschenen in 1992 en 1996(2 dln.)
Nummer bibliografie 281