Koninklijke Watersportvereniging Sneek 150 jaar. Jubileumuitgave KWS Journaal vol. 5 (2001), afl. 1 (juni). 76 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Watersport
Plaatsnaam Sneek
Nummer bibliografie 2100