Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave KNKB / Franeker / 1987?-1993Jaarlijks
Aantekeningen Samensmelting van Wedstrijdagenda en KNKB adreslijst.
Sport Kaatsen
Nummer bibliografie 6781