KNWU bulletin, officiële mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie / Woerden / 1985-1990
Aantekeningen 1 x per 2 weken. Samengegaan met Wielerrevue regionaal en voortgezet als Wielerrevue nationaal.
Sport Wielrennen
Nummer bibliografie 7115