Kerk en sport

Bibliografische gegevens

Auteur Rijn, A.A. van [Raad voor de zaken van Kerk en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk]
Categorie Protestantisme ; >Verzuiling
Uitgave Boekencentrum / s-Gravenhage / 1963
Aantekeningen Praktische theologische handboekjes 22. 88 p., tab.
Nummer bibliografie 465