Keatsen yn Fryslân. It spul mei de lytse bal troch de ieuwen hinne.

Bibliografische gegevens

Auteur Kalma, Jaap J.
Uitgave Fryske Akademy / z.p. / 1961
Aantekeningen Fryske Akademy 187. 280 p., ill., lit.op.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1672