Katholieke sport

Bibliografische gegevens

Auteur Goris, H.
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Druk: R.K. Jongensweeshuis / Tilburg / 1936
Aantekeningen Opvoedkundige brochurereeks 88. 68 p., lit.opg.
Nummer bibliografie 478