Katholicisme en sport

Bibliografische gegevens

Auteur Morel, J.
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding / s-Gravenhage / 1933
Aantekeningen 86 p.
Nummer bibliografie 480