Kar, Eliazer van de

Bosmans, J., e.a. (red.comm.) Biografisch woordenboek van Nederland 5 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 2002). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 294-295.

Bibliografische gegevens

Auteur Oudejans, Frans
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen sportondernemer; sportpromotor
Sport Atletiek
Persoon Leo van der Kar
Nummer bibliografie 7395