Kaatsen, meer dan kaatsen. De Haantsjes fan Holwert

Bibliografische gegevens

Auteur Lettinga, Gerrit
Categorie Biografische studies
Uitgave Spaarndam / Menaldum / 2002
Aantekeningen 302 p., ill., lit.opg. Tekst in het Nederlands.
Sport Kaatsen
Persoon Hiele de Haan en Pieter de Haan
Nummer bibliografie 7353