Kaatsen in Fryslân. Boeken over kaatsen. Een overzicht

Bibliografische gegevens

Auteur Educatieve Dienst CBD Friesland (samenst.)
Categorie Bibliografie |
Uitgave Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland / Leeuwarden / 1997
Aantekeningen 12 p., ill.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1633