Jubileumuitgave van de Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereniging ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan, 1915-1950

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave AGPS / Amsterdam / 1950
Aantekeningen 40 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3565