Jubileumnummer ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der A.F.C. Quick 1890 1 october 1940.

Quick-Nieuws,Officieel Orgaan der A.F.C. “Quick” vol. 9 (1940),afl. 1 (september). [ongepag.],ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Amersfoort
Nummer bibliografie 4790