Jubileumnummer Olympia,orgaan van “Olympia” gymnastiek- en schermvereeniging,1 october 1878-1933

(1933) [24] p., ill. Gymnastiek, schermen, ook atletiek.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5221