Jubileumnummer De Rood Zwarte,1920-1960.

40-jarig jubileum D.E.M.O.S. Schiedamse sportvereniging,opgericht 26 juni 1920

Bibliografische gegevens

Auteur Harteveld, C., L. Meulsté en L.J.M. Lupker (red.)
Uitgave D.E.M.O.S. / Schiedam / 1960
Aantekeningen 32 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Schiedam
Nummer bibliografie 5821