Jubileumnummer 30 jaar A.S.V. “J.O.S.”. Voetbal, Handbal,Honkbal,Athletiek,7 februari 1920 1950

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1950
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3566