Jubileumnummer 25 “Wardy”, 1936-1961

contactorgaan van de Christelijke gymnastiekvereniging Wardy te Bergum en de afdelingen volleybal en tamboerkorps vol. 3, afl. 3

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / / 1961
Aantekeningen 16 p.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Bergum
Nummer bibliografie 1843